Als architectenkantoor realiseren we al jarenlang "Bijna EnergieNeutrale"-projecten, afgekort "BEN". Hedendaagse vormgeving en energiezuinigheid vormen hierbij één geheel.

Een energiezuinig project kent vele voordelen :

- een hoger (woon)comfort (aangename binnentemperaturen);

- een gezonder binnenklimaat;

- een lagere impact op milieu en klimaat;

- economisch / financieel het interessantst;

- duurzamer;

- optimaal daglicht en zicht op de tuin via grote ramen blijft mogelijk;

- eenvoudiger te onderhouden;

- futureproof

- ...

Sinds 2018 heeft de Overheid het k-peil vervangen door een S-peil (of Schil-peil). Dit S-peil is een allesomvattende parameter die alle kwaliteiten van een gebouwschil gelijkwaardig evalueert, en dit door alle winsten en verliezen op te nemen die verband houden met de schilkwaliteit: zonnewinsten, luchtdichtheid, ventilatie- en infiltratieverliezen, ...

 

Maar ook o.a. de vormefficiëntie van de geometrie, de grootte, de compactheid, enz. Het voorheen gehanteerde k-peil gaf alleen maar informatie over de isolatie, het E-peil geeft alleen een indicatie over het energieverbruik. Hoe beter (lager) je S-peil is, hoe minder energie (E-peil) een gebouw nodig heeft.

 

Voor nieuwe projecten mag het S-peil max. 28 bedragen. Bij ieder project staan de specifieke waarden vermeld, e gemiddelde waarden van onze realisaties zijn :

S-peil : 27,25

E-peil : 0,15

Luchtdichtheid: 0,87

Jaarlijks primair energieverbruik: 0,71

Energiebewust ontwerpen gebeurt in volgende drie stappen:

1. beperk de energiebehoefte;

2. gebruik maximaal hernieuwbare bronnen voor de nodige energie;

3. als hernieuwbare bronnen niet zouden volstaan en er moet toch naar fossiele brandstoffen gekeken worden, gebruik ze dan zo efficiënt mogelijk.

Hoe minder energie een gebouw nodig heeft (stap 1), hoe compacter en dus financieel interessanter de toegepaste technieken kunnen zijn (stap 2). En misschien hebben we dan helemaal geen fossiele brandstoffen meer nodig (stap 3).

We focussen dus eerst op een optimale bouwschil. Geothermische warmtepompen worden hierbij ingezet voor verwarming, passieve koeling en sanitair warm water, waarbij zonnepanelen een deel van de elektriciteit kunnen opwekken.

Na afwerking wordt ieder project op luchtdichtheid getest, om aan te tonen dat er tijdens de koudere maanden geen warmte verloren gaat via kieren of spleten. Dankzij een nauwkeurige bouwtechnische uitvoering scoren alle project zéér goede waarden.

Met een balansventilatie met warmterecuperatie (in de koudere perioden) en een zomerbypass (in de warmere perioden) kunnen we binnenluchtkwaliteit van maximaal comfort voorzien. De warmtepomp zorgt voor een aangename (vloer)koeling tijdens hete zomerdagen.

Ventilatie

Zonnepanelen

Thuisbatterij

Auto als thuisbatterij ?

Toekomst

Zuurstof is ons belangrijkste "voedingsmiddel": 33% van de opgenomen zuurstof uit de lucht wordt gebruikt door de hersenen. Zuurstof zorgt er ook voor dat ons lichaam optimaal uitrust en herstelt 's nachts. Weinig zuurstof en veel CO2 maken lucht onaangenaam. Het is dus noodzakelijk dat de binnenlucht van goede kwaliteit is.

Deze kwaliteit wordt niet alleen bepaald door de temperatuur en de vochtigheidsgraad, maar ook door de concentratie stof, negatieve ionen, micro-organismen en vervuilende bestanddelen uit de atmosfeer. Meer informatie over ventileren vindt u op deze pagina.

Zonnepanelen en een (niet-terugdraaiende) digitale teller? Een artikel uit De Tijd vindt u op deze pagina.

Of thuisbatterijen interessant zijn in woningen, werd zeer uitgebreid beschreven in artikels in De Tijd, u vindt een samenvatting op deze pagina.

Theoretisch gezien zouden we elektrische auto's als enorme thuisbatterijen kunnen inschakelen, Ecobouwers beschreef het in dit artikel.

Hoe we in de toekomst energie zouden kunnen bewaren, werd beschreven in een artikel op de VRT NWS website, en kan u lezen op deze pagina.