top of page

Een energiezuinig project kent vele voordelen :

- een hoger (woon)comfort;

- veel natuurlijk licht

- groots zicht op tuin of landschap via grote ramen blijft mogelijk;

- aangename en stabiele binnentemperaturen;

- warmer in de winter, koeler in de zomer;

- een gezonder binnenklimaat met zuivere lucht;

- een lagere impact op milieu en klimaat;

- economisch / financieel het interessantst;

- duurzamer;

- eenvoudiger te onderhouden;

- futureproof;

- ...

We zijn er van overtuigd dat rijkelijk daglicht en een aangename binnentemperatuur bijdragen aan ons comfort en welzijn. Als architectenkantoor realiseren we daarom al jarenlang "Bijna EnergieNeutrale"-projecten, afgekort BEN. Onze vele referenties tonen dat mooie architectuur en een laag energieverbruik perfect kunnen samengaan !

Energiebewust ontwerpen gebeurt in volgende drie stappen:

1. beperk de energiebehoefte;

2. gebruik maximaal hernieuwbare bronnen voor de nodige energie;

3. als hernieuwbare bronnen niet zouden volstaan en er moet toch naar fossiele brandstoffen gekeken worden, gebruik ze dan zo efficiënt mogelijk.

Hoe minder energie een gebouw nodig heeft (stap 1), hoe compacter en dus financieel interessanter de toegepaste technieken kunnen zijn (stap 2). En misschien hebben we dan helemaal geen fossiele brandstoffen meer nodig (stap 3).

We focussen dus eerst op een optimale bouwschil (stap 1). Sinds 2018 heeft de Overheid het k-peil vervangen door een S-peil (of Schil-peil). Dit S-peil is een allesomvattende parameter die alle kwaliteiten van een gebouwschil gelijkwaardig evalueert, en dit door alle winsten en verliezen op te nemen die verband houden met de schilkwaliteit: zonnewinsten, luchtdichtheid, ventilatie- en infiltratieverliezen, ...

 

Maar ook o.a. de vormefficiëntie van de geometrie, de grootte, de compactheid, enz. Het voorheen gehanteerde k-peil gaf alleen maar informatie over de isolatie, het E-peil geeft alleen een indicatie over het energieverbruik. Hoe beter (lager) je S-peil is, hoe minder energie (E-peil) een gebouw nodig heeft.

Geothermische warmtepompen worden hierbij ingezet voor verwarming, passieve koeling en sanitair warm water, waarbij zonnepanelen een deel van de elektriciteit kunnen opwekken (stap 2). Met een balansventilatie met warmterecuperatie (in de koudere perioden) en een zomerbypass (in de warmere perioden) kunnen we binnenluchtkwaliteit van maximaal comfort voorzien.

Na afwerking wordt ieder project op luchtdichtheid getest, om aan te tonen dat er tijdens de koudere maanden geen warmte verloren gaat via kieren of spleten. Dankzij een nauwkeurige bouwtechnische uitvoering scoren alle project zéér goede waarden.

Voor nieuwe projecten mag het S-peil max. 28 bedragen. Bij elk project op onze website staan de specifieke waarden vermeld, de gemiddelde waarden van onze realisaties zijn momenteel :

S-peil : 25,9 (startend vanaf 22)

E-peil : -4,6 (startend vanaf -21)

Luchtdichtheid: 0,85

Jaarlijks primair energieverbruik: -6,86

Energie

Ventilatie

Ventilatie

Zuurstof is ons belangrijkste "voedingsmiddel": zuurstof zorgt er voor dat ons lichaam optimaal uitrust en herstelt 's nachts, zelfs onze hersenen hebben zuurstof nodig.

 

Weinig zuurstof en veel CO2 maken lucht onaangenaam. Het is dus noodzakelijk dat de binnenlucht van goede kwaliteit is.

Deze kwaliteit wordt niet alleen bepaald door de temperatuur en de vochtigheidsgraad, maar ook door de concentratie stof, negatieve ionen, micro-organismen en vervuilende bestanddelen uit de atmosfeer. Meer informatie over ventileren vindt u op deze pagina.

bottom of page