top of page
niko wauters.jpeg

Een architect creëert levenskwaliteit voor de gebruikers in een uitdagend maatschappelijk klimaat. Hij versmelt ruimtelijke inzichten en creativiteit met technische kennis, en dit als onafhankelijke bouwpartner. Dit biedt de bouwheer een unieke bescherming. Een architect is ook de regisseur van het hele bouwproces. Hij coördineert de verschillende experten die nodig zijn om het ontwerp tot een goed einde te brengen: ingenieurs stabiliteit en technieken, EPB-verslaggevers, veiligheidscoördinatoren, milieudeskundigen, etc. Een architect zorgt voor kwaliteit, integratie, duurzaamheid en kostenbeheersing, alsook energetische eisen, comforteisen en wind- & waterdichtheid.

Niko Wauters architecten is gespecialiseerd in high-end residentiële projecten. Hierbij wordt een energiezuinige en hedendaagse architectuur gehanteerd.

Kenmerkend zijn de combinatie van uitgepuurde lijnen, natuurlijke afwerkingsmaterialen en doorgedreven vakmanschap. Exterieur en interieur vormen een harmonieus geheel. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar.

De werkwijze kan als volgt samengevat worden:

- een aandachtig ontwerpproces volgens het programma, de aard van bouwplaats en omgeving;

- een open dialoog met iedere opdrachtgever;

- zoeken naar optimale woonkwaliteit met een maximaal contact tussen binnen en       buiten;

- actuele en realistische kostenramingen;

- een gedetailleerde bouwtechnische uitwerking;

- het samenbrengen van een vakkundig team uitvoerders;

- een doorgedreven coördinatie van de uitvoering met bijhorende controle;

- een efficiënte werkwijze.

Energiezuinigheid krijgt grote aandacht omwille van het hogere comfort, de lagere energiekosten, positieve milieu- & klimaatimpact, ... Ieder project geniet ten volle van natuurlijk licht, waarbij het binnenklimaat in zowel winter als zomer erg aangenaam blijft. Meer informatie over energiebewust bouwen vindt u hier.

In iedere realisatie krijgt alles een juiste plaats, er wordt niets aan het toeval overgelaten. Nauwkeurig worden alle details bestudeerd, die allen samen bijdragen tot een architecturaal mooier geheel. Fotorealistische visualisaties verduidelijken de gewenste vormgeving en materialisatie, ze geven een inzicht in de ruimtelijkheid en beleving van ieder project.

Een zorgvuldige coördinatie van alle uitvoerders en controle van de uitgevoerde werken zorgen ervoor dat de uitvoeringsfase vlot verloopt. Voor een particuliere woning zijn er al snel een 20-tal verschillende uitvoerders actief. De afzonderlijke aannemers leveren stuk voor stuk kwaliteit, en hebben respect voor elkaars werk, daar wordt streng op toegekeken.

In dit complexe avontuur vormt Niko Wauters Uw persoonlijke aanspreekpunt en coördineert hij voor U het hele traject. Door deze aanpak en een jarenlange ervaring kan U als opdrachtgever zorgeloos bouwen.

Voorheen werkte Niko Wauters 10 jaar als senior-projectarchitect bij Schellen Architecten aan diverse luxeprojecten (zowel particuliere residenties als grootschalige woon- en kantoorprojecten).

bottom of page