Energie

Als architectenkantoor realiseren we alleen nog Bijna EnergieNeutrale-projecten, afgekort "BEN". Op jaarbasis betekent dit dat de realisaties geen of bijna geen energie verbruiken. Hedendaagse vormgeving en energiezuinigheid vormen hierbij één geheel.

Een (Bijna) EnergieNeutraal project kent vele voordelen :

- een hoger wooncomfort

- een kwalitatiever binnenklimaat;

- een lagere impact op milieu en klimaat;

- economisch / financieel het interessantst;

- duurzamer;

- optimaal daglicht;

- ...

Sinds 2018 heeft de Overheid het k-peil vervangen door een S-peil (of Schil-peil). Dit S-peil is een allesomvattende parameter die alle kwaliteiten van een gebouwschil gelijkwaardig evalueert, en dit door alle winsten en verliezen op te nemen die verband houden met de schilkwaliteit: zonnewinsten, luchtdichtheid, ventilatie- en infiltratieverliezen, ... Maar ook de vormefficiëntie van de geometrie, de grootte, de compactheid, ... Het voorheen gehanteerde k-peil gaf alleen maar informatie of de isolatie. Vanaf 1 januari 2022 zal dit S-peil lager moeten zijn dan 28. Op onze referentiepagina vindt u de waarden van ieder project, alsook een gemiddeld E- en S-peil van diverse projecten.

Energiebewust ontwerpen gebeurt in volgende drie stappen:

1. beperk maximaal de energiebehoefte;

2. gebruik maximaal hernieuwbare bronnen voor de nodige energie;

3. als hernieuwbare bronnen niet zouden volstaan en er moet toch naar fossiele brandstoffen gekeken worden, gebruik ze dan zo efficiënt mogelijk.

Hoe minder energie een gebouw nodig heeft (stap 1), hoe compacter en dus financieel interessanter de toegepaste technieken kunnen zijn (stap 2).

Door met geothermische warmtepompen te werken voor verwarming en koeling, vormt elektriciteit de aangesproken energiebron. Enerzijds zullen daken van zonnepanelen worden voorzien, anderzijds zullen we adviseren om een gegarandeerd 100% groene elektriciteitsleverancier aan te spreken.

Na afwerking wordt ieder project op luchtdichtheid getest, om aan te tonen dat er tijdens de koudere maanden geen energie verloren gaat via kieren of spleten. Dankzij de nauwkeurige bouwtechnische uitvoering scoren alle project zéér goede waarden.

Dankzij een balansventilatie met warmterecuperatie (in de koudere perioden) en een zomerbypass (in de warmere perioden) kunnen we binnenluchtkwaliteit van maximaal comfort voorzien. Meer informatie over ventilatie vindt u op deze pagina.

Ventilatie

Zuurstof is ons belangrijkste "voedingsmiddel": 33% van de opgenomen zuurstof uit de lucht wordt gebruikt door de hersenen. Zuurstof zorgt er ook voor dat ons lichaam optimaal uitrust en herstelt 's nachts. Weinig zuurstof en veel CO2 maken lucht onaangenaam. Het is dus noodzakelijk dat de binnenlucht van goede kwaliteit is.

Deze kwaliteit wordt niet alleen bepaald door de temperatuur en de vochtigheidsgraad, maar ook door de concentratie stof, negatieve ionen, micro-organismen en vervuilende bestanddelen uit de atmosfeer. Meer informatie over ventileren vindt u op deze pagina.

Elektriciteit

Meer informatie over digitale of slimme meters, capaciteitstarieven en verbruikspieken vindt u op deze pagina. Het betreft artikels uit De Tijd.

Thuisbatterij

Of thuisbatterijen interessant zijn in woningen, werd zeer uitgebreid beschreven in artikels in De Tijd en Test Aankoop, u vindt beiden op deze pagina.

Hoe we in de toekomst energie zouden kunnen bewaren, werd beschreven in een artikel op de VRT NWS website, en kan u lezen op deze pagina.

Toekomst

Transport

De grootste klimaatboosdoeners zijn (in deze volgorde): elektriciteit, transport, industrie, gebouwverwarming en overige. Het energieverbruik beperken of jaarlijks tot nul herleiden in gebouwen, dat hebben we hierboven beschreven. Wil je meer informatie over het vergroenen van transport, dan vindt u op deze pagina meer informatie.

Korte Welvaart 1, 3140 Keerbergen

T 0495 / 499 638

info @ nikowauters . be

RPR Leuven     BTW BE 0665.965.178

Orde van Architecten: www.architect.be

Provincie Vlaams-Brabant: B400357

  • LinkedIn - White Circle
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2020 by Niko Wauters architecten bv

NIKO WAUTERS

architecten