Energie

Als architectenkantoor realiseren we alleen nog Bijna EnergieNeutrale-projecten, afgekort "BEN". Dit betekent dat de realisaties op jaarbasis geen of bijna geen energie verbruiken. Hedendaagse vormgeving en energiezuinigheid vormen hierbij één geheel.

Energiezuinig project kent vele voordelen :

- een hoger wooncomfort;

- een gezonder binnenklimaat;

- een lagere impact op milieu en klimaat;

- economisch / financieel het interessantst;

- duurzamer;

- optimaal daglicht;

- ...

Sinds 2018 heeft de Overheid het k-peil vervangen door een S-peil (of Schil-peil). Dit S-peil is een allesomvattende parameter die alle kwaliteiten van een gebouwschil gelijkwaardig evalueert, en dit door alle winsten en verliezen op te nemen die verband houden met de schilkwaliteit: zonnewinsten, luchtdichtheid, ventilatie- en infiltratieverliezen, ... Maar ook o.a. de vormefficiëntie van de geometrie, de grootte, de compactheid, enz. Het voorheen gehanteerde k-peil gaf alleen maar informatie over de isolatie. Vanaf 1 januari 2022 zal dit S-peil lager moeten zijn dan 28, tot die tijd moet het onder 31 blijven. Op onze referentiepagina vindt u de waarden van ieder project, alsook een gemiddeld E- en S-peil van alle projecten.

De gemiddelde waarden van onze realisaties zijn :

E-peil : 1,15

S-peil : 27,46

Luchtdichtheid: 1,02

Energiebewust ontwerpen gebeurt in volgende drie stappen:

1. beperk de energiebehoefte;

2. gebruik maximaal hernieuwbare bronnen voor de nodige energie;

3. als hernieuwbare bronnen niet zouden volstaan en er moet toch naar fossiele brandstoffen gekeken worden, gebruik ze dan zo efficiënt mogelijk.

Hoe minder energie een gebouw nodig heeft (stap 1), hoe compacter en dus financieel interessanter de toegepaste technieken kunnen zijn (stap 2). En misschien hebben we dan helemaal geen fossiele brandstoffen meer nodig (stap 3).

We focussen dus eerst op een optimale bouwschil. Geothermische warmtepompen worden hierbij ingezet voor verwarming, passieve koeling en sanitair warm water, waarbij zonnepanelen een deel van de elektriciteit kunnen opwekken.

Na afwerking wordt ieder project op luchtdichtheid getest, om aan te tonen dat er tijdens de koudere maanden geen energie verloren gaat via kieren of spleten. Dankzij de nauwkeurige bouwtechnische uitvoering scoren alle project zéér goede waarden.

Dankzij een balansventilatie met warmterecuperatie (in de koudere perioden) en een zomerbypass (in de warmere perioden) kunnen we binnenluchtkwaliteit van maximaal comfort voorzien.

Ventilatie

Zuurstof is ons belangrijkste "voedingsmiddel": 33% van de opgenomen zuurstof uit de lucht wordt gebruikt door de hersenen. Zuurstof zorgt er ook voor dat ons lichaam optimaal uitrust en herstelt 's nachts. Weinig zuurstof en veel CO2 maken lucht onaangenaam. Het is dus noodzakelijk dat de binnenlucht van goede kwaliteit is.

Deze kwaliteit wordt niet alleen bepaald door de temperatuur en de vochtigheidsgraad, maar ook door de concentratie stof, negatieve ionen, micro-organismen en vervuilende bestanddelen uit de atmosfeer. Meer informatie over ventileren vindt u op deze pagina.

Elektriciteit

Zonnepanelen

Thuisbatterij

Meer informatie over digitale of slimme meters, capaciteitstarieven en verbruikspieken vindt u op deze pagina. Het betreft artikels uit De Tijd.

Zonnepanelen en een (niet-terugdraaiende) digitale teller? Een artikel uit De Tijd vindt u op deze pagina.

Of thuisbatterijen interessant zijn in woningen, werd zeer uitgebreid beschreven in artikels in De Tijd en Test Aankoop, u vindt beiden op deze pagina.

Auto als thuisbatterij ?

Theoretisch gezien zouden we elektrische auto's als thuisbatterijen kunnen inschakelen, Ecobouwers beschreef het in dit artikel.

Toekomst

Transport

Hoe we in de toekomst energie zouden kunnen bewaren, werd beschreven in een artikel op de VRT NWS website, en kan u lezen op deze pagina.

De grootste klimaatboosdoeners zijn (in deze volgorde): elektriciteit, transport, industrie, gebouwverwarming en overige. Het energieverbruik beperken of jaarlijks tot nul herleiden in gebouwen, dat hebben we hierboven beschreven. Wil je meer informatie over het vergroenen van transport, dan vindt u op deze pagina meer informatie.